Turpinās atbalsta projekts jauniešiem

27/12/2018

Jau trešo gadu Stopiņu novadā notiek atbalsta pasākumi jauniešiem, ko finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “PROTI UN DARI”. Tā ietvaros izstrādātajā programmā iesaistīti sešpadsmit jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot). Daudzi no Stopiņu novada jauniešiem ir uzlabojuši savas prasmes un papildinājuši zināšanas sev interesējošās jomās. Vairāki no viņiem ir apmeklējuši angļu valodas kursus un praktiskās darbnīcas nodarbības “PROTI UN DARI” programmā un veiksmīgi iekļāvušies darba attiecībās vai mācību procesā.

Programma paredz katram jaunietim viņa individuālo prasmju, interešu, iegūtās izglītības un attīstības līmenī izstrādāt individuālu pasākumu programmu, kas sastāv no četrām daļām – personības attīstības, iekļaušanās sabiedrībā, „darba tikums”, mūžizglītības kompetence. Šādas individuālas jaunieša pasākumu programmas vidējais ilgums ir 4 mēneši, kuras laikā jaunietis saņems individuāla mentora atbalstu, individuālas konsultācijas, iesaistoties dažādās pasākumu programmā paredzētajās aktivitātēs (t.sk. dalība nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos u.c.) un ekskursijās uz uzņēmumiem vai īslaicīgā praksē uzņēmumā u.c.
2018. gada oktobrī parakstīta Vienošanos par līguma Nr. 8.3.3.0/15/I/001 NR. 6-13/55 pagarinājumu līdz 2020. gada decembrim. Aicinām novada jauniešus pieteikties projektā!  
Pieteikties dalībai un saņemt informāciju par projektu var pie projektu vadītājas mob.tel. 27757387 vai rakstot uz e- pastu: ilze.klavina@stopini.lv.