• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • ''Stopiņu Salaspils Partnerība'' izsludina projektu pieņemšanas 6. kārtu

''Stopiņu Salaspils Partnerība'' izsludina projektu pieņemšanas 6. kārtu

24/02/2020

Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 2.marta līdz 2. aprīlim 6. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 158 848.65 EUR.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

Mērķis/Rīcības

Atbalsta apmērsEUR

M1 vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

110 229.20

1.1.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai

110 229.20

M2 vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

48 619.45

2.1.

Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

30 000.00

2.2.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

18 619.45

Projektu īstenošanas termiņš:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas-divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegšana:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Ar biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam un projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības "Stopiņu Salaspils partnerība" mājaslapā www.stopini-salaspils.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese:
Biedrība "Stopiņu Salaspils Partnerība"
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Kontaktinformācija:
Agnese Bērziņa, tālruņa nr. 29361190, e-pasts: agnese.projekti@gmail.com