Stopiņu novada domes 2012.gada finansēto projektu konkursa rezultāti

21/06/2012

Visi projekti atbilda pašvaldības izvirzītajām prasībām. Tādējādi, Stopiņu novada dome atbalstīja visus projektu pieteikumus un piešķīra finansējuma atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

Iesniegto un atbalstīto projektu saraksts:

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

Projekta autors

Projekta norises vieta un laiks

1.

Šujam saviem bērniņiem

Silvija Eriņa

 

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „UPESLEJAS” 06.07.2012.-07.10.2012.

2

Lampu radošā darbnīca

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „ULBROKA”

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „ULBROKA” 27.09.2012.-15.11.2012.

3

Rokdarbu nodarbības

Ginta Lauzne

 

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „UPESLEJAS” 13.10.2012.-15.12.2012.

4

Pierīgas Mūzikas un mākslas skolu festivāls

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 23.11.2012. vai 30.11.2012.

5

Animācijas darbnīca Stopiņu novada jauniešiem „CEHS”

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola 04.06.2012.-15.06.2012.

6

Bēbīšu muzikālā skola

Natālija Letļane

 

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „UPESLEJAS” 01.09.2012.-31.12.2012.

7

Dzelzceļa tilta pār mazo Juglu apkārtnes labiekārtošana

Biedrība „Koordināta”

Reģ.Nr. 40008192061

Mazās Juglas teritorija pie dzelzceļa tilta 16.06.2012.-17.06.2012.

8

Mūsu ieceres nākotnei

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „SAURIEŠI”

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „SAURIEŠI” 01.09.2012.-30.12.2012.

9

Apvienosim savas idejas vienotā projektā

Inese Gavričeva

 

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „SAURIEŠI” 01.08.2012.-30.10.2012.

10

Radošie, izzinošie, pasaku un smilšu terapijas pasākumi bērniem Stopiņu novada pašvaldības dienas centrā „SAURIEŠI”

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „SAURIEŠI”

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „SAURIEŠI” 01.09.2012.-30.11.2012.

11

Zīda apgleznošanas pamati Stopiņu novada dienas centrā „Cekule”

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „CEKULE”

Stopiņu novada pašvaldības dienas centrs „CEKULE” 09.08.2012.-20.09.2012.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem. Vēlam veiksmi projektu realizācijā.

Stopiņu novada pašvaldība