Senioru deju kolektīvam ''Ulenbroks'' jauni skatuves tērpi

13/06/2018

2018. gada maijā biedrība "Ulenbroks SDK" ir realizējusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu „Biedrības „Ulenbroks SDK” materiālās bāzes izveidošana” Nr. 17-04-AL25-A019.2202-000003 un iegādājusies tautas tērpus.

Neskatoties uz savu neilgo pastāvēšanas laiku, Senioru deju kolektīvs "Ulenbroks" līdz šim aktīvi piedalījies Stopiņa novada rīkotajos pasākumos, kā arī daudzos valsts organizētajos deju festivālos, dažādos koncertos un pasākumos uzstājies dažādos Latvijas novados. Ar kolektīva saukli  „Pa smuko!” pērnā gada nogalē izdejota kolektīva 5 gadu jubileja. SDK "Ulenbroks" gūst pozitīvas emocijas un prieku dejojot un kopā esot dažādos pasākumos.

Šobrīd aktīvi noris gatavošanās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme”. Kolektīvs ir izcīnījis iespēju piedalīties arī Deju koncertā Arēnā Rīga “Vēl simts gadu dejai”. 

Jau tuvākajā laikā jaunajos tērpos deju kolektīvs varēs godam pārstāvēt savu novadu Latvijas simtgades pasākumos un Stopiņu novada rīkotajos pasākumos “Līgo parkam 30”, sekmējot dejas mākslas popularizēšanu un attīstību Stopiņu novadā, ieinteresējot novada iedzīvotājus par šīs mākslas jomu un latviešu dejas vēsturi. 

Projekta ieviešana sekmēs pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēku socializēšanos un integrāciju novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē, kā arī nodrošinās regulāras fiziskas aktivitātes senioriem, ilgtermiņā uzlabojot dzīves kvalitāti un saglabājot veselību “Par prieku tev, par prieku sev!”.

Vija Peļņa
SDK “Ulenbroks”