• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Projekta ''Stāstu stāstīšanas metodes iekļaušanas veicināšana mācību procesā'' pirmā starptautiskā tikšanās Latvijā

Projekta ''Stāstu stāstīšanas metodes iekļaušanas veicināšana mācību procesā'' pirmā starptautiskā tikšanās Latvijā

13/02/2020

Upesleju pamatskolā un pirmsskolas iestādē no 2019. gada 1. septembra tiek īstenots stratēģiskās partnerības Erasmus+ KA2 projekts, kura mērķi ir veicināt izpratni par 5 valstu (Latvijas, Rumānijas, Spānijas, Turcijas, Itālijas) kultūru kopīgajām iezīmēm un atšķirībām, attīstīt radošumu un lasītprasmi, stimulēt izteikt savas jūtas un domas, veicināt un integrēt stāstīšanas tehnikas izmantošanu mācību procesā. Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. augustam, un šo divu gadu laikā pedagogi kopā ar bērniem veicinās kultūras mantojuma – stāstu, pasaku, teiku u.tml. izmantošanu mācību procesā paredzēto zināšanu apguvei. Notiks arī pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz katru no projektā iesaistītajām valstīm, lai iedvesmotos un iedvesmotu, veicinātu ideju apmaiņu, tādējādi paaugstinot savu profesionalitāti un darba ar bērniem produktivitāti. 

Projekta pirmā starptautiskā tikšanās notika Latvijā no 2020. gada 27. līdz 31. janvārim, jo tieši Upesleju pamatskolas pirmsskolas iestādes logopēde Svetlana Stepane ir šī projekta galvenā koordinatore. Ar lepnumu un prieku tika uzņemti viesi, lai rādītu līdz šim projekta ietvaros paveikto  - vairākos, īpaši iekārtotos, projekta dalībvalstu simboliem un ar to saistītajiem elementiem kultūras atspoguļošanai izveidotos stendos ar bērnu gatavotiem katras valsts karodziņiem, kā arī atspoguļotu citus mācību procesā paveiktos darbus. Pedagogi savu profesionalitāti darbā ar bērniem demonstrēja nodarbībās, viesi tika iepriecināti ar bērnu un pedagogu sniegtu koncertu, kā arī iepazīstināti ar latviešu tautas dejas mākslu, folkloru un kultūru, kā arī ēdieniem, kuri svētku galdā tiek celti katros svētkos, un izbaudīja arī Upesleju pamatskolas sniegtās rehabilitācijas procedūras. Projekta dalībnieki apmeklēja arī stāstiem un leģendām apvīto Siguldu, lai uzzinātu, kādus noslēpumus glabā leģendas un teikas, kā arī apmeklēja fantazētāja un stāstu stāstītāja Minhauzena muzeju. Dalībnieki tikai aicināti piedalīties vairākās ar projekta tēmu saistītās darbnīcās, no kurām viens bija digitālo stāstu (animācijas) veidošana, un rezultātā ar pedagogu iesaisti un radošumu tapa īsa filmiņa par bērniem labi zināmo “Kukulīti”. Starptautiskās tikšanās laikā katra dalībvalsts sniedza nelielu ieskatu par savas valsts kultūru un izglītības iestādi, kuru pārstāv. Ļoti atbildīgi tika plānoti turpmākie darbības soļi, izvirzīti mērķi, plānoti sasniedzamie rezultāti, lai jau martā Rumānijā tiktos atkārtoti un dalītos paveiktajā, turpinātu veicināt stāstu stāstīšanas metodes iekļaušanas veicināšanu mācību procesā.  

Zane Gulbe
Upesleju pamatskolas pirmsskolas iestādes psiholoģe 

Erasmus+ KA2 projekts “Stāstu stāstīšanas metodes iekļaušanas veicināšana mācību procesā” (Encouraging The Use Of The Storytelling Technique Throughout The Curriculum). Projekta  Nr. 2019-1-LV01-KA229-060353.