Projekta ietvaros, korim „Madara” iegādāti tautas tērpi

23/08/2013

Biedrības mērķi ir:

1. Atbalstīt Stopiņu novada kora „Madara” māksliniecisko darbu un organizatorisko jautājumu risināšanu;

2. Piedalīties kultūras pasākumos un to organizēšanā;

3. Popularizēt kora „Madara” darbību, Stopiņu novada, latviešu un citu tautu kultūru tradīcijas un paradumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Sieviešu koris "Madara" savu darbību ir sācis 1973.gada rudenī kā republikāniskā prettuberkulozes dispansera sieviešu koris. 1979.gada 12. decembrī E.Melngaiļa tautas mākslas nams apstiprina korim nosaukumu "Madara". Patreiz korī dzied 30 dalībnieces.

2012.gadā Biedrība "Koris Madara" iesniedza projekta pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā", ko atbalstīja Lauku atbalsta dienests un piešķīra līdzfinansējumu.

 Tautasterpi korim Madara 082013 ml.jpg

Projekta ietvaros tika iegādāti 30 komplekti Vidzemes novada etnogrāfiskie tautas tērpi kora „Madara” dziedātājām. Tērpušās jaunajos tautas tērpos koris „Madara” piedalījās koncertā „Dziesma un deja manam novadam ceļā uz dziesmu un deju svētkiem” Līgo parkā, kā arī XXV dziemu un XV deju svētku koncertos Mežaparka estrādē.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 6 396,06 LVL, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 90 % no kopējām attiecināmām izmaksām, bet 10% no kopējām attiecināmām izmaksām finansēja Stopiņu novada pašvaldība.

S.Spravņika

ELFLA_LOGO_kopa.png  krasains_jaunumiem.jpg