Projekta ietvaros iepazīstina ar mutes higiēnas nozīmi ikdienā

12/11/2019

Projekts “Zobārstniecības nozīme ikdienā” apstiprināts, novirzot finansējumu no cita finansējuma avota - Veselības veicināšas projekta (“Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” NR.9.2.4.2/16/I/014.) pirmās kārtas pasākumi).

Speciālista Nikolaja Matilēviča vadībā 2019.gada septembrī un oktobrī kopumā notikušas 13 nodarbības par veselīgu uzturu pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem. Nodarbībās iesaistīti ap 200 bērni, kas mācās 4 un 5.klasē, kuriem mutes dobums ir attīstības procesā, kuriem veselīga uztura un higiēnas jautājumi ir aktuāli. Bērniem sniegts vispārēja informācija par mutes dobuma veselības uzturēšanu. Izskaidroti dažādi faktori, kā sagatavoties sadarbībai ar zobārstu, ko sagaidīt un kā pārvarēt nepatīkamos momentus. 

Nodarbībās ar bērniem tika izmantotas spēles un video materiāli, kā arī tika sniegta informācija par veselīga uztura pamatprincipiem, par uztura mītiem, cukura saturu dažādos produktos, ēšanas traucējumiem un uzturu paaugstināta stresa laikā.

Kopumā ir pilnveidots priekšstats par mūsdienīgu zobārstniecību, kā pretstatu vecajam “padomju” tēlam, apgāžot mītus un pārpratumus, kas izveidojušies informācijas trūkuma dēļ. Veikta pozitīva zobārsta veidola veidošana.

Informāciju sagatavoja Nikolajs Matilēvičs