• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • PII ”Pienenīte” notika Comenius Projekta ”Eiropas bērni dzied un dejo” partneru vizīte Latvijā

PII ”Pienenīte” notika Comenius Projekta ”Eiropas bērni dzied un dejo” partneru vizīte Latvijā

07/06/2012

ProjektavizLV_1_ML.jpg Vizītē Latvijā bija ieradušies 15 dalībnieki no 4 Eiropas valstīm – Igaunijas, Bulgārijas, Turcijas un Slovēnijas. Vizītes mērķis bija pārskatīt un izanalizēt pirmajā projekta gadā plānotās aktivitātes un izvērtēt sasniegto rezultātu. Pirmā semināra diena aizritēja Ulbrokā, PII „Pienenīte”, kur iestādes audzēkņi sniedza viesiem koncertu, skolotāju L. Kurzemnieces un G. Kalniņas vadībā. Bērni dziedāja visās iepriekšminētajās valstu valodās. Koncerts visus viesus patīkami pārsteidza un saviļņoja līdz pat asarām. Tāpat arī savu deju prasmi rādīja tautas deju pulciņa bērni Aigas Mednes vadībā. Pēc tam viesinoskatījās prezentāciju par iestādi unvadītājas pavadībā devās PII apskates ekskursijā. Projekta semināra svinīgā atklāšanā piedalījās unviesu delegāciju sirsnīgi uzrunāja Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs, kurš viesiem novēlēja gūt labus iespaidus un pieredzi gan par Stopiņu novadu, gan parLatviju kopumā.

Semināra oficiālajā daļā visi dalībnieki pārskatīja projekta dienasgrāmatu. Gan viesi, gan pašmāju skolotāji atzina, ka projekta mērķis: „Caur radošo darbību sniegt bērniem priekšstatu par partnervalstu mūziku, deju un skatuves mākslu” ir īstenots. Tāpat arī šis projekts sniedz priekšstatu citu valstu pārstāvjiem par sabiedrību un vidi, kurā viņi viesojas, kā arī palīdz uzlabot bērnu sociālās prasmes. Arī mūsu audzēkņi labprāt iesasitījās ar viesiem rotaļās un nebaidījās komunicēt, atbildot uz jautājumu: „What is Your name?”. Ārvalstu viesi vizītes laikā apskatīja iestādi un arī jaunuzcelto piebūvi. Ārvalstu partneri augstu novērtēja kolektīva augstās darba spējas, ieguldījumu bērnu attīstībā un radošajā darbībā, kā arī uzteica Stopiņu novada domes atbalstu un ieguldījumu iestādes paplašināšanā un finansiālajā atbalstā kā arī kvalificēta personāla nodrošināšanā. Lai Comenius projekta partneri gūtu vairāk iespaidus un priekšstatus par mūsu novada izglītības un sabiedriskajām iestādēm, viesiem tika noorganizēta iespēja apmeklēt Ulbrokas vidusskolu, Ulbrokas bibliotēku, kā arī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu.

Ar pieaugušo deju kolektīva „Stopiņš” atsaucību visiem tika noorganizēts kopīgs atpūtas vakars. ProjektavizLV_2_ML.jpg Viesi ar lielu atsaucību iesaistījās latviešu tautas dejās un rotaļās. Tā kā vizīte Latvijā ilga 5 dienas, tad pārējās dienas tika plānotas tā, lai ciemiņi gūtu pēc iespējas dziļāku priekšstatu par latviešu tautas nacionālās kultūras mantojumu un nacionālajām vērtībām. Mūsu skolotāju pavadībā ārvalstu partneri apskatīja lielo Dziesmusvētku estrādi Mežaparkā, Brīvdabas muzeju, kā arī nobaudīja nacionālo virtuvi atpūtas centrā „Lido”. Vizītes kulminācija bija deju festivāls „Danco lieli, danco mazi”, kuru vēroja ārvalstu delegācija, atzīstot, ka tā viņiem ir vienreizēja un vēl nebijusi iespēja gūt šādu pieredzi.

Šāds starptautisks seminārs mūsu iestādē bija pirmo reizi. Semināra organizēšanā bija iesaistīts viss kolektīvs un lielākā daļa audzēkņu, par ko arī izsaku visiem uzslavu un pateicību. Par atsaucību un sadarbību viesu uzņemšanā iestādes vārdā vēlos izteikt lielu paldies Stopiņu novada Domei, Ulbrokas vidusskolas kolektīvam, Ulbrokas bibliotēkas kolektīvam, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai, Ulbrokas peldbaseina administrācijai, p/a „Saimnieks” autotransporta daļas vadītājam Jurim Bistrovam un kafejnīcas „Aura-R” vadītājai A.Usānei, kā arī visiem iestādes audzēkņu vecākiem, kas tika iesaistīti šajā projektā.

ProjektavizLV_3_ML.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

PII „Pienenīte” vadītāja Lelde Sturme