• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

16/08/2013

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot gaismekļu nomaiņu Stopiņu novada publiskajā teritorijā, kopumā nomainot 143 gaismekļus, papildus, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojuma līmeni starp esošajiem balstiem tiks uzstādīti 2 gaismekļi, kā arī nomainīti 107 balsti. Projekta ietvaros plānota esošo dzīvsudraba gaismekļu ar nominālo jaudu 176 W (gaismas avota jauda 150 W un balasta jauda 26 W) un dzīvsudraba gāzizlādes spuldžu (DRL) gaismekļu ar nominālo jaudu 283 W (gaismas avota jauda 250 W un balasta jauda 33 W) nomaiņu uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:

1)         Gaismekļu ar nominālo jaudu 80 W (gaismas avota un balasta jaudas summa) iegāde – 145 gabali;

2)         Esošo dzīvsudraba gaismekļu demontāža – 143 gabali;

3)         Jauno gaismekļu montāža – 145 gabali;

4)         Esošo balstu nomaiņa – 107 gabali.

Pēc projekta īstenošanas:

1)     Gaismekļu plānotais darbības laiks ir vidēji 2920 stundas gadā;

2)     CO2 samazinājums gadā būs 36,18 tCO2/gadā;

3)     attiecība starp CO2 samazinājumu gadā un projektam pieprasīto KPFI līdzfinansējumu ir 0,000455 tCO2/Ls;

4)     attiecība starp CO2 samazinājumu gadā un projektā plānoto uzstādāmo apgaismojuma jaudu ir 3118,61 tCO2/MW.

Projekta kopējās izmaksas ir 121 498,55 Ls. Kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 111 765,29 Ls, no kurām78 235,70 Ls (70 %) ir KPFI, bet Stopiņu novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 33 529,59 Ls (30%). Projekts tiks realizēts līdz 2013. gada 30.augustam.

I.Birzniece, Stopiņu novada domes projektu vadītāja

     kpfi_logo_V.jpg    krasains_jaunumiem.jpg