• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Par atbalsta sniegšanu lauksaimniecības produktu ražošanai un pārstrādei (LEADER aktivitāte)

Par atbalsta sniegšanu lauksaimniecības produktu ražošanai un pārstrādei (LEADER aktivitāte)

17/10/2011

Lai apgūtu šo finansējumu, biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” teritorijas attīstības stratēģijā tiks veikti grozījumi un izveidota jauna rīcība, kuras tiešais mērķis būs:  atbalstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu.

Šo atbalsta veidu paredz ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, ražojot lauksaimniecības produktus ar pievienoto vērtību.
Atbalstīta tiks arī iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana. Tāpat plānots atbalstīt infrastruktūras izveidi, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādi, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādi, uzstādīšanu un stādījumu ierīkošanu.
Atbalstu varēs saņemt juridiskas un fiziskas personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu ražošanu, kā arī juridiskas personas, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos vai pēc projekta realizācijas paredzējušas sākt nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Jaunās aktivitātes plānots ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības nozares pārstāvju iesaistīšanos vietējo rīcības grupu darbībā un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.
Lai izvērtētu iedzīvotāju interesi pieteikties finansējuma saņemšanai, lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu santa.podgaiska@gmail.com

Biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība”

administratīvā vadītāja

Santa Podgaiska