Noslēgušies veselības veicināšanas projekta pirmās kārtas pasākumi

13/02/2020

Projekta “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” NR.9.2.4.2/16/I/014 mērķis ir  uzlabot novada iedzīvotāju pieeju veselības uzlabošanas un slimību profilakses pasākumiem. Kopējais Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums 108 381,00 EUR. Ņemot vērā ieinteresētību, Stopiņu novada dome plāno turpināt veselības veicināšanas projekta aktivitātes nākošajos trijos gados. 

Līdz šim laika periodā no 2017.gada aprīļa līdz 2019.gada decembrim (33 mēneši) aktivitātēs ir piedalījušies 1560 iedzīvotāju. Sadarbībā ar Stopiņu novada pirmsskolas  izglītības iestādēm (PII “Pienenīte” Stopiņu pamatskolas PII, PII “Karlsons”, PII “Draugi”, Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra PII), skolām (Ulbrokas vidusskolu, Stopiņu pamatskolu, Gaismas pamatskolu, Upesleju internātpamatskolu-rehabilitācijas centru), Dienas centriem, Sociālo dienestu, Stopiņu ambulanci, Stopiņu novada doktorātiem un piemājas ZOO “Brieži” tika īstenotas 865 projekta aktivitātes. Ir notikušas 149 nodarbības par veselīgu uzturu (pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un pieaugušajiem, tai skaitā jaunajām māmiņām), 557 fiziskās aktivitātes nodarbības (vingrošana senioriem un jaunajām māmiņām, nodarbības  peldbaseina, Cigun un nūjošanas nodarbības). Skolēniem  papildus uztura nodarbībām notika aktivitātes par emocionālo veselību, atkarības profilaksi, reproduktīvo veselību, pareizās stājas attīstības nodarbības - kopā  tika organizētas 150 nodarbības skolās. Trīs gadu laikā ik gadu notika Sporta dienas, Veselības dienas un vasaras dienas nometnes jauniešiem, kurās dalībnieki saņēma  informāciju par veselīga dzīvesveida tēmām. 

Lai nodrošinātu nodarbību kvalitāti iedzīvotajiem, tika piesaistīti kvalificēti speciālisti- sertificēti fizioterapeiti un treneri, sertificēti uztura speciālisti, psihologi, mākslas terapeiti, ģimenes ārsti, ginekologs, zobārsts u.c.

Nodarbību dalībnieki atzīmējuši, ka visas nodarbības ir bijušas vērtīgas un interesantas, labprāt apmeklētu tās arī turpmāk. Vislabāko atsaucību guva dažāda veida vingrošanas  nodarbības, savukārt vismazāko – nūjošana un lekcijas pieaugušajiem. 

Lai turpinātu projektu, notiek  plānošanas darbi. Sākoties aktivitātēm, informācija būs pieejama Stopiņu novada pašvaldības mājas lapā.

  

  

  

Projekta vadītāja Jeļena Pavlova