• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • Noslēgusies aptauja par ceļu infrastruktūras uzlabošanu, atbilstoši projekta programmas kritērijiem

Noslēgusies aptauja par ceļu infrastruktūras uzlabošanu, atbilstoši projekta programmas kritērijiem

15/01/2019

2018.gada decembrī noslēdzās Stopiņu novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par novada ceļiem un ielu posmiem. Izvērtēšanai tika piedāvāti trīs ceļi un to posmi, kas atbilst Eiropas Lauksaimniecības un Zivsaimniecības Fonda izsludinātā konkursa “Pamatpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku apvidos” kritērijiem. Minētā programma atbalsta ceļu uzlabošanu, kas prioritāri nepieciešami uzņēmējiem — graudaudzētājiem, lopkopjiem, pārstrādes uzņēmumiem, karjeru un mežistrādes uzņēmumiem, un citiem ar lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādi saistītiem uzņēmējiem. Konkursa ietvaros līdz 2019. gada beigām pieejami finanšu līdzekļi grants ceļu segumu sakārtošanai. 

Apkopojot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļus, ko izteica kopumā gandrīz 30 respondentu, tika noskaidrotas prioritātes. Vislielāko balsu skaitu no iedzīvotāju puses saņēma pašvaldības ceļš-  Poldera iela (Līči) 2.9 km. Par to tika saņemti 15 iesniegumi ar pamatojumu par ceļa pārbūves nepieciešamību, ko nosaka esošais ceļa funkcionālais stāvoklis un gājēju un riteņbraucēju drošības problēmas, kā arī ceļa pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. 

Par ceļa posma Pašvaldības ceļš no Garās ielas (Dreiliņi) līdz valsts autoceļam V32 Dreiliņi-Acones stacija 0.50 km sakārtošanu viedokli izteica 4 iedzīvotāji, minot ceļa nozīmi funkcionālo saišu veidošanā starp novada ciemiem.

Aptaujas rezultātā noskaidrots, ka Eiropas Lauksaimniecības un Zivsaimniecības Fonda konkursa prasībām visvairāk atbilst ceļš Pašvaldības ceļa C-21- Grīvas posms (1.35km-1.91km) (no Jaunsišu ielas līdz autoceļam V34 Līči-Upeslejas)- 0.56km. To par aktuālāko izvirzīja lielākais skaits no lauksaimniecības uzņēmumiem, kas piedalījās aptaujā. Kopsavilkumā, atbilstoši MK noteikumu Nr.475 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  apstiprinātiem kritērijiem, kopējais punktu skaits ceļam C-21- Grīvas posms (1.35km-1.91km) (no Jaunsišu ielas līdz autoceļam V34 Līči-Upeslejas) ir 795 punkti, pašvaldības ceļam  Poldera iela (Līči)  – 683 punkti, ceļam no Garās ielas (Dreiliņi) līdz valsts autoceļam V32 Dreiliņi-Acones stacija  – 560 punkti.

Papildus par novada ceļu infrastruktūras uzlabošanu tika saņemti arī ierosinājumi no Stopiņu novada ciemu iedzīvotājiem par tādu ceļu nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas netika minēti aptaujā. Paldies visiem aptaujas dalībniekiem.

Stopiņu novada domes projektu vadītāja Ilze Kļaviņa