Noslēgumam tuvojas ģimeņu ārstu prakšu projekts

01/03/2021

ERAF fonda projekta Nr.9.3.2.0/19/A/118 “Ģimeņu ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā” ietvaros tiek uzlabotas četras Stopiņu novada ģimenes ārstu prakses. 

Veikti remontdarbi Sauriešu ģimenes ārsta praksē, iepirkts inventārs un medicīnas ierīces Upesleju doktorātā.   

Grozīti finansējuma ieguldījuma virzieni, līdzekļi tiks ieguldīti Ulbrokas ambulances divu ģimenes ārstu prakšu inventāra un medicīnas līdzekļu papildinājumam. Cenu aptaujas, līgumu slēgšana ar piegādātājiem turpināsies līdz 2021.gada maijam. Piesaistītie ES projekta līdzekļi padarīs kvalitatīvāku ģimenes ārstu darbību.

Projekta galvenais mērķis ir sekmēt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Šī projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 32 000,00 eiro, tajā skaitā projekta finansiālo kapacitāti nodrošina projekta iesniedzējs – pašvaldība un sadarbības partneri -SIA Ivetas Vīksnes ģimenes ārsta prakse, aģentūra Stopiņu Ulbrokas Ambulance.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja 
Stopiņu novada dome