• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • No 17. maija Lauku atbalsta dienestā būs atvērta projektu pieteikumu iesniegšana tūrisma nozares attīstībai

No 17. maija Lauku atbalsta dienestā būs atvērta projektu pieteikumu iesniegšana tūrisma nozares attīstībai

09/05/2019

Ar š.g. 17.maiju Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu konkursu “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā (tūrisma aktivitātēm)”. 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projekta pieteicēji var būt tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kas apliecina saimnieciskās darbības sistemātiskumu esošā tūrisma piesaistes objektā, kā arī lauksaimnieki – saimnieciskās darbības veicēji, kuru dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar tūrisma aktivitāšu veicināšanu.

Pieejamais publiskais finansējums: EUR 7 248 536.

Plašāka informācija par pieteikšanos Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276