Kielces burvība un apkārtnes kulūrvēsturiskie pieminekļi

20/11/2011

KIELCES BURVĪBA UN APKĀRTNES KULTŪRVĒSTURISKIE PIEMINEKĻI

Foto galerija

ES Mūžizglītības programmas projekts Stopiņu novadā

Eiropas Komisijas Comenius Regio partnerību mērķis ir Eiropas dimensijas vairošana izglītībā, veicinot sadarbību starp vietējām un reģionālajām institūcijām, kas saistītas ar skolu izglītību Eiropā.

Partnerības dod iespēju izglītības jomā strādājošām institūcijām dažādos reģionos kopīgi strādāt pie aktuāliem jautājumiem par tematiem, kas ir saistoši un interesanti visām iesaistītajām pusēm.

Comenius Regio partnerības ilgums – 2 gadi ( 2010. g. 1. augusts - 2012. gada 31. jūlijs)  un to veido 2 partnerības reģioni.

Stopiņu novadā projektu īsteno:

1)     Stopiņu novada pašvaldība

2)     Stopiņu novada  Ulbrokas bibliotēka

3)     Ulbrokas vidusskola

Projekta koordinators – Polija  :

1)     Gminy Piekoszow

2)      Szkola Podstawowa

3)     Gimnazjum nr.2

4)     Gminna Biblioteka Publiczna

Partnerības mērķi:

1)     Pilnveidot lasītprasmes mācīšanas vadlīnijas un veicināt labākās pedagoģiskās prakses piemēru izplatību.

2)     Veicināt  lasītprasmi  gan skolēnu, gan pieaugušo vidū.

3)     Izglītības politikas veidošana reģionu ietvaros.

Plānotās aktivitātes:

1)     Lasīšanu veicinošu pasākumu organizēšana.

2)     Lasīšanas paradumu izpēte Stopiņu novadā.

3)     Tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, lai diskutētu par aktualitātēm literatūras un dzejas pasaulē.

4)     Izstādes ’’ Literārie varoņi  bērnu zīmējumos’’ organizēšana.

5)     Pieredzes apmaiņa starp reģioniem.

6)     Plānoto mobilitāšu  nodrošināšana u.c.