Jauniešu projekta ietvaros tapusi Stopiņu novada tūrisma mājas lapa

08/08/2013

Visa pirmsākums bija jauniešu grupa, kura vēlējās realizēt savu ideju, kas bija radusies kādā vasaras dienā. Pēc idejas rašanās jaunieši centās atrast finansiālu atbalstu, lai varētu savu ideju realizēt. Kā vienu no iespējām jaunieši saskatīja Eiropas Savienības piedāvāto finansiālo atbalstu programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Pēc konsultācijas ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras pārstāvi, jaunieši ar Stopiņu novada Jaunatnes lietu speciālista un biedrības „BUMMS” pārstāvju atbalstu 2012.gadā 1.oktobrī iesniedza projektu.

Neviltots prieks mūsos radīja fakts, ka projekts tika apstiprināts un tika piešķirts finansējums un jau 2013.gadā uzsākām projekta realizēšanu. Atskatoties uz projektu un uz tā rezultātu, mēs esam apmierināti ar paveikto. Projekts mums deva iespēju pilnveidot savas prasmes video veidošanā, fotografēšanā, mājas lapu veidošanā, komunikācijā, kā arī dažādu formalitāšu kārtošanā, kas bija saistītas ar projekta realizācijas gaitu. Mēs vēlamies pateikties paldies par radīto iespēju realizēt mūsu ideju.

Nākotnē projekta realizētāji saskata iespējas turpināt sadarboties ar Stopiņu novada domi, veicinot tūrisma attīstību Stopiņu novadā.

S.Andrejevs, Jaunatnes lietu speciālists

                   Logo_Jaunatne darbiba_LV.jpg

"Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."