Izsludināts projektu konkurss eko-inovāciju atbalstam

19/05/2012

Šīs ES programmas mērķis ir veicināt tādu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu, kuru izmantošanas rezultāta, tiek samazināta mūsu ietekme uz vidi, kā arī atbalstīti videi draudzīgi patēriņa un ražošanas veidi. Projekta pieteikumus Eko-inovācijas iniciatīvas ietvaros var iesniegt komersanti, kā arī citas juridiskas personas (nevalstiskas organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes). Prioritāte tiek dota mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Plašāka informācija: http://www.rpr.gov.lv/esfondi/index.php?id=41&lid=2118
Pamatinformācija (latviešu valodā) pieejama Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā mājas lapā.