IT un neformālas metodes apgūšana Erasmus projekta ietvaros

10/05/2018

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs turpina dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajos Eiropas savienības Erasmus+ programmas projektos, šoreiz mācību mobilitātes programmā skolu pedagoģiskajam personālam (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta

Nr.2017-1-LV01-KA101-035350 “Mācību mobilitātes skolu sektorā”). Mācību mobilitāte piedāvā skolu pedagoģiskajam personālam profesionālās pilnveides iespējas ārvalstīs, uzlabot un dažādot skolu pedagoģiskā personāla metodiskās zināšanas un prasmes, un veidot plašāku izpratni par izglītības sistēmu Eiropā. 

Šī gada 19. aprīlī Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra logopēde Svetlana Stepane un direktores vietniece izglītības jomā Sandra Bondare devās ceļā uz  Portugāli, lai no 20. līdz 28.aprīlim piedalītos pedagogu profesionālā apmācībā par neformālās izglītības metožu iekļaušanu un IT kompetencēm. Mācību kursi notika nelielā Portugāles pilsētā Caldas da Rainha. Katru dienu tika apgūtas jaunas tēmas: kultūra un starpkultūra, komunikācija, grupa un komanda, kompetenču veidi, radošums, formālā un neformālā izglītība, konfliktu risināšana, mācību motivācija. Apgūti dažādi IT rīki un mācīšanas platformas, testu veidošanas aplikācijas, prezentācijas veidošanas programmas ,e-grāmatu veidošanas paņēmieni  un citi resursi. Mācību viela tika apgūta radoši, izmantojot darba grupu metodes, situāciju izspēles un diskusijas. Mācību procesā tika izveidoti plakāti, mācību plāni, ieteikumi un risinājumi dažādām mācību situācijām. Kursu dalībnieki prezentēja savu skolu, stāstīja par savas valsts izglītības sistēmu un kultūru. Apmācībā un savstarpējā saziņā tika izmantota angļu valoda, līdz ar to kursu dalībniekiem bija iespēja uzlabot un paplašināt angļu valodas zināšanas. Mācību kursi sniedza plašu ieskatu neformālās izglītības un IT pielietošanā mācību procesā, tie rosināja pielietot gūtās zināšanas, metodes un paņēmienus skolas ikdienā, un nodot tālāk citiem pedagogiem, lai labās idejas tiktu ieviestas vairāku skolotāju mācību stundās. 

Sandra Bondare
Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktores vietniece