Augusta mēnesī tiks veikta ielas apgaismojuma lampu nomaiņa

16/08/2013

Vecās ielas apgaismojuma lampas tiks nomainītas pret jaunām LED lampām, kas patērē mazāk elektrības un ir daudz taupīgākas.

Apgaismojuma nomaiņa tiek veikta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Stopiņu novada pašvaldības finansēta projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Stopiņu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros.

I.Birzniece, Stopiņu novada projektu vadītāja

kpfi_logo_V.jpg  krasains_jaunumiem.jpg