• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • 5. martā Rīgas plānošanas reģions aicina sociālos un radošos uzņēmējus piedalīties kontaktu veidošanas pasākumā Rīgā un Siguldā

5. martā Rīgas plānošanas reģions aicina sociālos un radošos uzņēmējus piedalīties kontaktu veidošanas pasākumā Rīgā un Siguldā

28/02/2019

Rīgas plānošanas reģions aicina sociālos un radošos uzņēmējus piedalīties kontaktu veidošanas pasākumā Rīgā un Siguldā, kas notiks šī gada 5. martā. 

Pasākuma darba valoda: angļu valoda

Reģistrācija apmācībām šeit: https://ej.uz/estlatsocudLV

Uzņēmēju ievērībai: dalība ir bez maksas. 

Programma angļu valodā.

Seminārs tiek rīkots Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 - 2020 projekta "Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs" (Social & Creative) ietvaros. 

Projekts tiek īstenots sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam "Jauno uzņēmēju centrs "Jobs&Society"", Tartu Univeritātei un Tartu Radošās industrijas centram, sadarbībā ar biedrību "Sociālās inovācijas centrs". Projekts tiks īstenots periodā līdz 2019.gada maijam un tā laikā sociālās un radošās industrijas uzņēmumiem tiks piedāvāts piedalīties virknē pasākumu pārrobežu sadarbības veidošanai: gan iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos kopā ar Latvijas un Igaunijas radošajiem un sociālajiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, gan piedalīties četru semināru apmācību modulī Latvijā un Igaunijā, gan apmeklēt projekta noslēguma pasākumu - izstādi/gadatirgu "Sociāls un radošs" Rīgā 13. aprīlī. 

Jana Briede 
Rīgas plānošanas reģiona 
Projekta vadītāja
www.rpr.gov.lv