• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Projekti
  • /
  • 24.aprīlī Ulbrokā notika seminārs „ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām”

24.aprīlī Ulbrokā notika seminārs „ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām”

26/04/2012

Seminārā bija pulcējušies uzņēmēji, pašvaldības, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Atklājot semināru, sanākušos uzrunāja Stopiņu novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Pumpurs.

Hipotēku bankas Rīgas filiāles Aizdevumu daļas vadītājs Guntars Kamzols sniedza plašu informāciju par Hipotēku bankas administrētajām valsts atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā – „Starta programma”, Mikrokreditēšanas programma, MVU izaugsmes aizdevumi, Konkurētspējas programma, kā arī citiem pakalpojumiem jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem.

Plašu interesi izraisīja pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai pieejamā „Starta programma”, kuras mērķis ir saimnieciskās darbības aktivitātes paaugstināšana valstī. Programmas dalībnieki tās ietvaros var saņemtkonsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā, apmācības, kā arī finansiālo atbalstu. Šajā programmā pieejamie līdzekļi ir 142.2 milj. LVL.

Lai veicinātu neliela biznesa attīstīšanu vai uzsākšanu mikrouzņēmumiem un biznesa uzsācējiem, Hipotēku banka piedāvā mikroaizdevumus, kā arī grantu aizdevuma dzēšanai, MVU izaugsmes aizdevumu jeb Aizdevums sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai.

Ar Konkurētspējas programmas palīdzību finansējumu var saņemt mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ. Uzņēmējiem tiek piedāvāti divu veidu aizdevumi - investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem (t.sk. kredītlīnijas).

Pēc Hipotēku bankas pārstāvja prezentācijas sekoja jautājumi par to, kā pieteikties programmām, vai pastāv ierobežojumi nozarēm un kur pieteikties konsultācijai pie speciālistiem. Prezentācijas noslēgumā G.Kamzols aicināja plašāk par Hipotēku bankas pakalpojumiem uzzināt www.hipo.lv vai doties uz konsultāciju Hipotēku bankā.

Par Eiropas Struktūrfondu piesaistes iespējām komersantiem un nevalstiskajām organizācijām turpmākajā semināra gaitā stāstīja Rīgas Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālisti Ģirts Kindzulis un Andra Rosicka. Interesentiem tika sniegta plaša informācija par esošajām programmām un aktivitātēm uzņēmējiem. Projektu konkursi plānoti enerģētikas un klimata izmaiņu jomā, savukārt patlaban atvērti projektu konkursi ir vides, informācijas tehnoloģiju, eksporta veicināšanas, inovāciju, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un uzņēmējdarbības uzsākšanas jomās. 

Aktuāla programma uzņēmējiem ir Lauku atbalsta dienesta administrētā aktivitāte „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”, kuras mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā. Konkurss notiek no 2012.gada 7.maija līdz 2012.gada 7.augustam vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Tāpat kā uzņēmējiem, finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām ir ļoti plašas, pieejami astoņi dažādi finansējuma avoti. No tām kā aktuālākās atzīmējamas plānotā „NVO darbības atbalsta programma”, kurā Sabiedrības Integrācijas fonds 2012.gada vidū plāno izsludināt konkursus divās apakšprogrammās.

Interesi izraisīja Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”, kurā ikvienam jaunietim ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi veidot un īstenot neformālas izglītības projektus.

Pēc semināra dalībnieki atzina, ka sniegta ļoti plaša un izsmeļoša informācija par finansējuma piesaisti gan tiem, kas domā par uzņēmējdarbības uzsākšanu, gan tiem, kas vēlas paplašināt un attīstīt uzņēmējdarbību. Nevalstisko organizāciju pārstāvji pauda, ka ir apmierināti par informācijas apkopojumu prezentācijās.

Prezentācijas:

ES fondu piesaistes iespējas komersantiem 

Finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām 

Hipotēku bankas administrētās valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā 

Fotogalerija

Stopiņu novada pašvaldības projektu vadītāja Linda Rutka

 Stopinu_tumsaks--03.jpg   Hipoteku_banka.jpg  Rigas_plan_regions.jpg

 eraf.png  esf.png ES.png