2019.-2021.gadā Upesleju pamatskolā tiks realizēti 4 ERASMUS projekti

31/10/2019

Sadarbībā ar VIAA Upesleju pamatskola 2019.gada piedalījās Erasmus projektu konkursa un pēc konkursa rezultātiem ar šo gadu pamatskola īstenosies četri KA2 projekti  stratēģisko partnerības jomā. Projektos ‘’You and me in time…’’ un  ‘’Inclusion through arts’’ skola piedalās ka partneris, bet projektos ‘’Encouraging the use of the Storytelling Technique Throughout  the Curriculum’’ un ‘’Don’t waste, save! The earth is yours’’ Upesleju skola uzņēmās vadošā koordinatora lomu. Projektu īstenošanas laiks ir divi gadi, projekta aktivitātēs piedalīsies gan sākumskolas, gan bērnudārza izglītojamie. Projekta īstenotas aktivitātes notiks pēc katra projekta  noteikta plāna, atbilstoši katra projekta tēmai. Projektā paredzētas  pieredzes apmaiņas un apmācības semināri 50 skolotājiem un mācību mobilitātes 22 skolēniem. Projekta ietvaros Upesleju skola organizēs 4 starptautiskās tikšanas , kuros piedalīsies 70  ārzemju skolotāji divu gadu garumā. Visu projektu kopējais finansējums  ir 117897. eiro. Projekts īstenojas sadarbībā ar VIAA Erasmus plus programmas ietvaros. 

Projekta koordinatore S.Stepane