Uzsākti teritorijas pārbūves darbi Ulbrokā, Institūta ielā 36

12/09/2018

Uzsākta Institūta ielas 36, Ulbrokā, pieguļošās teritorijas pārbūve.

Darbu gaitā tiks pārbūvēta autostāvvieta, turpmāk varēs novietot 56 automašīnas, rekonstruēts brauktuves asfaltbetona segums, izbūvēts bruģēts gājēju celiņš, lietus ūdens kanalizācija un apgaismojums.

Darbus veic SIA “ASFALTBŪVE”, līguma summa EUR 244 244,44 bez PVN. Darbus paredzēts izpildīt līdz 30. oktobrim.

Stopiņu novada dome