Uzsākti PII ''Pienenīte'' sporta laukuma izbūves darbi

08/08/2018

Saskaņā ar noslēgto līgumu, SIA “Ksil Baltic” ir uzsācis sporta laukuma izbūves darbus PII "Pienenīte" pieguļošajā teritorijā.

Līguma summa saskaņā ar iepirkumu ir EUR 59 489,29 bez PVN.

Stopiņu novada dome