Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbība no 13.maija

12/05/2020

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. maija  rīkojumu Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" noteikti atvieglojumi izglītības iestāžu darbībā ārkārtējās situācijas laikā.

Stopiņu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, sākot ar 2020.gada 13.maiju nodrošinās:

 • obligātajā izglītības vecumā (5-6 gadīgo) esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei;
 • obligātajā izglītības vecumā (5-6 gadīgo) esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi;
 • nodrošinās iestādes darbību vasaras periodā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumu bērniem, kuru likumiskajiem pārstāvjiem nav iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu  jūnija, jūlija un augusta mēnešos. Izglītības iestādes grupu komplektēšanu veiks patstāvīgi, atbilstoši bērnu apmeklētībai. 
 • būs noteikta uzturēšanās kārtība iestādēs bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām;
 • izlaidumus ieteikts organizēt jūnija pirmajā pusē, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā. Organizējot pasākumus, īpašu uzmanību pievērst vecāku vai audzēkņu likumisko pārstāvju izteiktajiem viedokļiem par pasākumu organizāciju, uzklausot un apkopojot izteiktos priekšlikumus.

Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādes, kas nodrošina vispārējās izglītības apgūšanu, sākot ar 2020.gada 13.maiju:

 • nodrošinās mācības attālināti;
 • ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nodrošinās klātienes konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, un klātienes konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē;
 • skolēnu nokļūšanai uz un no izglītības iestādēm tiks nodrošināti skolēnu pārvadājumi;
 • izglītības iestādes izlaidumus organizēs 2020.gada jūnijā, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā. Gadījumā, ja izglītības iestādes rīcībā nav atbilstošu telpu izlaiduma organizācijai, tad iestādes varēs izskatīt iespēju par citu izglītības un kultūras iestāžu telpu izmantošanas iespējām svinīgā pasākuma norisei;
 • izglītības iestādes nodrošinās atklāto durvju dienu un iepazīšanos ar iestādi 1.klašu skolēniem, sadarbībā ar pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Upesleju pamatskola organizēs atklāto durvju dienu 1.-3.klašu skolēniem, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā;
 • Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola izlaidumu organizēs 2020.gada 28.augustā, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, ja tādi būs spēkā norādītajā laika periodā.

(12.05.2020.)