• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novada pašvaldība saglabās piešķirto līdzfinansējumu privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātām izglītības iestādēm valsts noteikto ierobežojumu laikā

Stopiņu novada pašvaldība saglabās piešķirto līdzfinansējumu privātām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātām izglītības iestādēm valsts noteikto ierobežojumu laikā

20/11/2020

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nosacījumus, sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, Stopiņu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums saglabāt pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu privātajām izglītības iestādēm, tai skaitā privātās pirmsskolas izglītības iestādēm, ar kurām ir noslēgti trīspusējie līgumi.

Līdzfinansējums tiek saglabāts gadījumos, kad mācības privātās izglītības iestādēs notiek attālināti; gadījumos, kad bērna likumiskais pārstāvis nespēj nodrošināt bērna apmeklējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādē un bērna prombūtne ir saistīta ar epidemioloģisko situāciju valstī un valsts noteiktajiem ierobežojumiem, vai privātās pirmsskolas izglītības iestādes ir slēgtas saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Tiks nodrošināts arī atbalsts ēdināšanai, izmaksājot viena audzēkņa ēdināšanas izmaksas par dienām, kurās izglītojamais ir apmeklējis privāto pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Pamatojums: Stopiņu novada domes 11.11.2020. sēdes lēmums, prot.nr.96, p.6.3.