Stopiņu novada pašvaldība rīko zemes nomas izsoli ar apbūves tiesībām

22/05/2020

Stopiņu  novada pašvaldība rīko zemes nomas izsoli ar apbūves tiesībām uz daļu no neapbūvētiem zemesgabaliem “Jaunais karjers”, kadastra Nr. 80960080282, “Sauriešu ģipsis”, kadastra Nr. 80960080427, “Sauriešu karjers”, kadastra Nr. 80960080380,Sauriešos, Stopiņu novadā. 

Iznomājamo zemes gabalu kopējā platība 96,74 ha.

Izsoles veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Nosacītā nomas maksa: 450.00 EUR, mēnesī, izsoles solis 5.00 EUR. 

Līguma termiņš 30 (trīsdesmit) gadi.

Izsole notiks 2020.gada 16. jūnijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.