• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē nekustamos īpašumus ''Kalnapsītes'' un ''Lejasapsītes''

Stopiņu novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē nekustamos īpašumus ''Kalnapsītes'' un ''Lejasapsītes''

11/06/2019

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kalnapsītes”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0509 ar kopējo platību 5,99 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija(95%) un dabas un apstādījumu teritorija (5%).

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 240000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Lejasapsītes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0092 ar kopējo platību 8,33  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 350000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI, ATRAŠANĀS VIETAFOTO