• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novada pašvaldība organizēs darbu skolēniem vasarā, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem bērniem, un bērniem, kuriem noteikta invaliditāte

Stopiņu novada pašvaldība organizēs darbu skolēniem vasarā, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem bērniem, un bērniem, kuriem noteikta invaliditāte

26/04/2021

2021. gada 21. aprīļa Stopiņu novada domes sēde deputāti pieņēma lēmumu organizēt nodarbinātības pasākumus skolēniem jūnija, jūlija un augusta mēnešos.

Nodarbinātības pasākumā var pieteikties trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni, aizbildnībā esoši bērni, bērni, kuriem noteikta invaliditāte - vecumā no 13 līdz 18 gadiem (ieskaitot), ja bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīves vieta ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā no 2019.gada 31.decembra, un kuri turpina  iegūt izglītību vispārējās izglītības iestādēs klātienē. Nodarbinātības pasākuma laikā netiks nodrošināts atbalsta personāla pakalpojums personai ar invaliditāti.

Skolēnu darba pienākumos ietilps labiekārtošanas darbu veikšana Ulbrokas, Upesleju, Sauriešu un Rumbulas ciemos un tajos esošajos pašvaldības objektos. Darbs vienam skolēnam tiks nodrošināts 1 mēnesi 4 darba stundas dienā, piesakoties jānorāda mēnesis, kurā vēlas strādāt.

Pieteikumi jāiesniedz personīgi klātienē Domē (1.kabinetā) līdz 2021.gada 20.maijam (ieskaitot) –  plānotajai nodarbinātībai jūnija mēnesī, līdz 2021.gada 31.maijam – plānotajai nodarbinātībai – jūlija vai augusta mēnešos. Iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis un potenciālais pasākuma dalībnieks, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu vai personu apliecību, kā arī izziņu par to, ka persona iegūst izglītību vispārizglītojošā izglītības iestādē klātienē, ja skolēns mācās Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, tad izziņa nav nepieciešama.

Pieteikums elektroniski pieejams šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas 

Pieteikumam jāpievieno:

  • Personu apliecinošs dokuments vai personu apliecība (jāuzrāda).
  • Iesniegums par kontu kredītiestādē darba samaksas saņemšanai (pašvaldības sagatavota forma).
  • Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta, kas apliecina veselības stāvokļa atbilstību dalībai Nodarbinātības pasākumā, kā arī atzīmi par asistenta pakalpojuma esamību, ja tas ir nepieciešams. 
  • Algas nodokļu grāmatiņa ir jānoformē un jāiesniedz uzsākot darba tiesiskās attiecības, veicot atzīmi LR Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarācijas sistēmā, norādot ienākumu gūšanas vietu – Stopiņu novada dome, reģistrācijas Nr.90000067986, un darba līgumā norādīto darba laika periodu