• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novada pašvaldība līdz 18.jūnijam aicina pieteikties darbam vasarā bērnus un jauniešus vecumā no 13 līdz 18 gadiem

Stopiņu novada pašvaldība līdz 18.jūnijam aicina pieteikties darbam vasarā bērnus un jauniešus vecumā no 13 līdz 18 gadiem

03/06/2013

Darbam vasarā var pieteikt bērnus un jauniešus:

· vecumā no 13 (pilniem) līdz 18 gadiem, 

· ja bērns vai jaunietis mācās vispārizglītojošās mācību iestādēs dienas nodaļā,

· dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā.

Aicinām izmantot šo iespēju un līdz 18.jūnijam iesniegt iesniegumu Stopiņu novada domē, sekretārei, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.                           

Piesakoties darbā obligāti jāiesniedz:

·vecāku rakstisks iesniegums – piekrišana;

· nodokļu grāmatiņa;

· medicīniskā izziņa;

· izziņa no skolas, ja bērns vai jaunietis nemācās Stopiņu novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs.

Darba pienākumos ietilps: labiekārtošanas darbu veikšana, tai skaitā: zālienu apmaļu attīrīšana no smiltīm, krūmu attīrīšana no smiltīm, atvašu nogriešana ar dārza grieznēm, dārza celiņu slaucīšana (gājēju), solu vietu attīrīšana no smiltīm, nejaušu atkritumu savākšana zālienos, pievestas augsnes izlīdzināšana, zāliena ravēšana, slaucīšana, nopļautās zāles sagrābšana, ūdenstilpņu krastu sakopšana, dārza (gājēju) celiņu apmaļu izlīdzināšana, ravēšana, puķu dobju, koku un krūmu apdobju ravēšana, izlīdzināšana, augu laistīšana, augsnes uzrakšana, laukumu virsmu nolīdzināšana, neiesaiņotas kravas pārvietošana ar maza tilpuma palīgierīcēm, dažādu kravu iekraušana un izkraušana autotransportā, solu virsmu tīrīšana, krāsošana, malkas pārvietošana, kraušana, pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekojamās teritorijas sakārtošana, laukumu un skvēru, parku sakopšana, kantoru un citu līdzīgu telpu uzkopšana.

Samaksa par 1 darba stundu ir 1,50 Ls, bērniem un jauniešiem dienā atļauts strādāt 4 stundas.

Stopiņu novada pašvaldība