• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus

08/06/2021

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus:

1. Pašvaldības nekustamo īpašumu Getliņu iela 6A , Rumbula, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības , kadastra apzīmējums  80960070384, ar kopējo platību 3.4666 ha.
Izsoles sākums – 07.06.2021., izsoles noslēgums – 07.07.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 150000.00. Izsoles solis - EUR 1000.00. Nodrošinājums – EUR 15000.00.

IZSOLES NOTEIKUMI;  VĒRTĒJUMS LĪGUMA PROJEKTS

2. Pašvaldības nekustamo īpašumu Burtnieku iela 28 , Saurieši, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas, kadastra numuru 8096 008 0026 005  ar kopējo platību 90,2 m2 un atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 8096 008 0453 un kopējo platību 1200 m2.
Izsoles sākums –07.06.2021., izsoles noslēgums – 07.07.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 21000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 2100.00.

IZSOLES NOTEIKUMI;  VĒRTĒJUMS;  LĪGUMA PROJEKTS

3. Pašvaldības nekustamo īpašumu Ziedu iela 12B , Dreiliņi, Stopiņu novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 2492 m2 platībā ar kadastra numuru 8096 002 1792.
Izsoles sākums – 07.06.2021., izsoles noslēgums – 07.07.2021. plkst.13.00.
Izsoles sākumcena EUR 32000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 3200.00.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv
Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.

IZSOLES NOTEIKUMI;  VĒRTĒJUMS;  LĪGUMA PROJEKTS