• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novada pašvaldība atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu ''Pašvaldības mežs Rumbulā''

Stopiņu novada pašvaldība atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu ''Pašvaldības mežs Rumbulā''

10/06/2019

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 009 0057  ar kopējo platību 2,95  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Rūpnieciskās apbūves teritorija. 

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 20000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMILĒMUMA IZRAKSTS,  ATRAŠANĀS VIETAFOTO