• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novadā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš pārcelts uz 15.augustu

Stopiņu novadā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš pārcelts uz 15.augustu

02/04/2020

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu.

Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumam, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas nosaka, ka visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas brīža 2020.gada 12.martā līdz 2020.gada 14.aprīlim, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, kā arī pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kas nosaka, ka Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Stopiņu novada pašvaldība ir noteikusi:

1) ar mērķi noteikt atbalstu nodokļu maksātājiem Covid-19 izplatības laikā, pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu, kas iestājas 2020.gada 31.martā, uz 2020.gada 15.augustu;

2) ar mērķi noteikt atbalstu nodokļu maksātājiem Covid-19 izplatības laikā, pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu, kas iestājas 2020.gada 15.maijā, uz 2020.gada 15.augustu.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktā kārtībā un nav paziņojis adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī ja nodokļa maksātājs nav informējis par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, maksāšanas paziņojumu nenosūta, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 22. martā, atbilstoši likuma 6.pantam.