• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Stopiņu novada domē pieaug sniegto pakalpojumu skaits Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

Stopiņu novada domē pieaug sniegto pakalpojumu skaits Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

07/02/2019

2015. gadā Stopiņu novada domē tika atklāts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Ar katru gadu pieaug sniegto pakalpojumu skaits.

2018. gadā sniegti 893 pakalpojumi un konsultācijas, kas saistīti ar valsts iestāžu pakalpojumiem. Pieprasītākie ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kopā 2018. gadā sniegti 592 VSAA pakalpojumi – slimības pabalsts (235), vecuma pensijas pārrēķināšana (109), apbedīšanas pabalsta pieprasīšana (61), ģimenes valsts pabalsta pieprasīšana (27) un citi. 

Nākamie pieprasītākie ir Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi, sniegti 243 pakalpojumi, populārākie – gada ienākumu deklarācijas pieņemšana (195), elektroniskā gada algas nodokļa grāmatiņa (43) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi (5).

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā bez valsts iestāžu pakalpojumiem tiek sniegti arī pašvaldības pakalpojumi. 2018. gadā klientu apkalpošanas centrā klātienē reģistrēti 3547 iesniegumi papīra formātā un 1050 iesniegumi saņemti elektroniski. Katru dienu tiek saņemti arī vismaz 20 zvani par dažādiem jautājumiem (4800 zvani gadā) un konsultēti aptuveni 5 iedzīvotāji dienā (1200 iedzīvotāji gadā) pašvaldības iestāžu un valsts iestāžu darbības jautājumos.

Ar katru gadu pieaug to iedzīvotāju skaits, kuri izmanto piedāvātos valsts un pašvaldības e-pakalpojumus un Klientu apkalpošanas centra apmeklēšana klātienē nav nepieciešama. 2018. gada nogalē Stopiņu novada būvvalde bija pirmā būvvalde Latvijā, kurā būvatļauja tika izsniegta elektroniski.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un izmantot pašvaldības un valsts sniegtos pakalpojumus elektroniski.

Atgādinām, ka Stopiņu novada domes un pašvaldības iestāžu sniegtie e-pakalpojumi pieejami: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibas-pakalpojumi , valsts un pašvaldības iestāžu  e-pakalpojumi pieejami vienotajā portālā www.latvija.lv