Stopiņu novada dome aicina darbā Stopiņu novada kultūras centra vadītāju

02/07/2019

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Domē uz Stopiņu novada kultūras centra vadītāja amatu (profesiju klasifikators – pašvaldības iestādes vadītājs/priekšnieks 111236) darba vieta noteikta Stopiņu novada kultūras centrs, Institūta iela 3,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt Kultūras centra funkciju un uzdevumu pildīšanu;
 • Vadīt Kultūras centra administratīvo darbu, nodrošināt tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
 • Vadīt Kultūras centra darbiniekus;
 • Izstrādāt kultūras stratēģijas pamatvirzienus, atbilstoši pieprasījumam, sniegt atskaites par Kultūras centra darbu;
 • Nodrošināt Kultūras centra gada plāna un budžeta pieprasījuma izstrādi, nodrošināt tā izpildes kontroli;
 • Nodrošināt materiālo vērtību un finanšu resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu. Nodrošināt kultūras projektiem piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietojumu saskaņā ar ieņēmumu–izdevumu tāmēm;
 • Nodrošināt Kultūras centra telpu maksimālu, racionālu noslodzi;
 • Organizēt un nodrošināt Latvijas Republikas atzīmējamo dienu, tradicionālo svētku un citu kultūras pasākumu norisi novadā;
 • Nodrošināt Kultūras centra saimniecisko darbību.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds vadības zinībās vai kultūras jomā  (5.kvalifikācijas līmenis) vai pielīdzinātās jomās;
 • obligāta ne mazāka kā piecu gadu praktiskā darba pieredze iestādes vadībā kultūras jomā (iestādē nodarbināto skaits ne mazāk kā 20 darbinieki);
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1917.00 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba amata apraksts: pilna slodze
Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 26.jūlija plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Stopiņu novada kultūras centra vadītāja vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei. Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.