Stopiņu novada dome aicina darbā arhitektu

10/04/2019

Stopiņu novada dome aicina pieteikties darbā uz arhitekta amatu  (profesiju klasifikators – arhitekts  216101) darba vieta noteikta Stopiņu novada Būvvalde, Institūta iela 1,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • savas kompetences jautājumos sagatavo fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus izskatīšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata, veic detalizētu projektu izpēti, atbild par būvju projektu atbilstību normatīvo tiesību aktu prasībām, kurus paredzēts realizēt Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,  to virzību izskatīšanai un apstiprināšanai Būvvaldes sēdē;
 • izskata būvniecības  iesniegumus un sagatavo lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;
 • sagatavo būvatļaujas ar nosacījumiem un apliecinājumus par būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildi;
 • izraksta paziņojumus par būvnodevas aprēķinu saskaņā ar Stopiņu novada domes Saistošajiem noteikumiem;
 • piedalās būvobjektu pieņemšanas ekspluatācijā komisijas darbā;
 • pārstāv Būvvaldi jautājumos, kas saistīti ar novada vizuālo vidi, arhitektūru un teritorijas plānošanu;
 • plāno novada vides attīstību un izstrādā vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 • izskata un izvērtē esošos pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentus, sniedz rakstveida atzinumus;
 • kontrolē STOPIŅU novada administratīvajā teritorijā jebkuru objektu, kurš saistīts ar vides dizainu, neatkarīgi no tā pakļautības un īpašuma formas;
 • izskata un saskaņo vides labiekārtošanas, vides veidojošo elementu projektus;
 • izskata un saskaņo reklāmas/izkārtnes projektu un sagatavo Izkārtnes/reklāmas pasi  atbilstoši Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem tiesību aktiem; 
 • izskata un saskaņo monumentālās mākslas darbu novietojumu novadā; 
 • piedalās būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavo pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā  izglītība - arhitekta kvalifikācija (5.kvalifikācijas līmenis);
 • vismaz pēdējo trīs gadu praktiskā darba pieredze arhitekta darbā (pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • prasmes darbam BIS (tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • ļoti labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • darba algu līdz 1520.00 euro mēnesī (pirms nodokļu aprēķina), 
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

 • Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
 • Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
 • Darba amata apraksts: pilna slodze
 • Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2019. gada 14.maijam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Būvvaldes arhitekta vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.