Stopiņu novada dome aicina darbā ainavu arhitektu

19/10/2018

Stopiņu novada dome aicina darbā ainavu arhitektu (profesiju klasifikators – ainavu arhitekts 216201) darba vieta noteikta Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; 
 2. Vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; 
 3. Novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; 
 4. Izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; 
 5. Izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas pēc pašvaldības pieprasījuma; 
 6. Konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos;
 7. Nodrošināt darbu izpildi un kontroli teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izveidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ainavu arhitektūrā, arhitektūrā vai būvniecībā ar specializāciju ainavu arhitektūrā;
 • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze ainavu arhitektūrā (zināšanas un pieredze  publisko ārtelpu labiekārtojumā un apstādījumu izveidē tiks uzskatīta par priekšrocību), kā arī jaunāko šo jomu tendenču pārzināšana;
 • radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;   
 • ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:

 • atalgojumu līdz 1280 euro mēnesī;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām).

Informācija par darba sludinājumu:

 • Atrašanās vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads
 • Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
 • Darba amata apraksts: pilna slodze
 • Mēnešalga pārbaudes laikā:   80% no noteiktās mēnešalgas.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai pa pastu starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, vai iesniegt līdz 2018. gada 2.novembrim plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Domes ainavu arhitekta vakancei”. 

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem darba devējiem.