Sekas Helovina svinēšanai – arī administratīvā atbildība

02/11/2018

Arvien vairāk Latvijā pārņemam dažādas ārvalstu tradīcijas, it īpaši jaunieši un bērni. Pēdējos gados arvien lielāku popularitāti gūst Helovina tradīcija, kad 31.oktobra vakarā izgrebtos ķirbjos tiek dedzinātas sveces, jaunieši pārģērbjas spocīgās maskās un apstaigā tuvējo māju iedzīvotājus, lūdzot saldumus.

Šogad Stopiņu novada pašvaldībā esam saņēmuši iedzīvotāju sūdzības, par to, ka atgriežoties mājās no darba, viņus sagaida ar olām piemētāta kāpņutelpa un apmētātas dzīvokļu durvis. Pašvaldības policija ir saņēmusi izsaukumus un devusies uz notikuma vietām. Acīmredzot, bērnu izteiktajam sauklim “Saldumus vai izjokosim!” neseko prasītais – dzīvokļa durvis nav atvērtas, un sekas ir kaitējums cilvēka īpašumam. Jaunieši protams par to neaizdomājas, arī doma, ka mājās neviena nav – prātā neienāk. Šāda jauniešu un bērnu rīcība atbilstoši Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 167. pantam ir sīkais huligānisms, par ko bērniem vecumā līdz 14 gadiem atbildību nes vecāki.

Helovina vakaru, kādu to svin šodien, 20.gadsimta 50.gados popularizēja Holivuda. Tika veidotas filmas, izmantojot viduslaikos radušos priekšstatus par raganām, slotām, buršanos un ļauno garu parādīšanos šajā naktī, lai piesaistītu skatītāju uzmanību. Tomēr šo svētku sākotnējā ideja ir pāriešana no rudens uz ziemas laiku, draudzība un joks, pateikšanās aizgājējiem. Tradīcija - “Saldumus vai izjokosim!” radās 19.gadsimtā Amerikā, un tai bija reliģiska nozīme, nevis vandālisms vai sacensība, kurš iegūs vairāk saldumu.

Aicinām vecākus, izglītība iestāžu un dienas centru darbiniekus pirms Helovina pārrunāt ar bērniem svētku svinēšanas jēgu un sabiedriskās kārtības noteikumus. Necieņa un bezkaunīga rīcība pret pārējiem sabiedrības locekļiem, sveša īpašuma bojāšana ir administratīvi sodāma. 

Par bērnu, kuri ir jaunāki par 14 gadiem, darbībām, kuru rezultātā tiek bojāts svešs īpašums (apkrāsotas, ar olām apmētātas sienas, bojātas ēku fasādes, ieejas durvis nokrāsotas ar krāsu un citām vielām, ar košļājamo gumiju, sērkociņiem vai zobu bakstāmajiem sabojātas durvju slēdzenes) atbildīgi ir vecāki. Jaunieši, kuri sasnieguši 14-18 gadu vecumu, par savu rīcību  atbild paši – gan administratīvā, gan kriminālā atbildība iestājas no 14 gadu vecuma. 

Klauvēšana pie mājokļu durvīm vai logiem ir personu miera un atpūtas traucēšana, kas saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir sīkais huligānisms. Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu saskaņā ar Krimināllikuma 185.panta pirmo daļu ir paredzēta kriminālatbildība.

Aicinām vecākus skaidrot bērniem ne tikai tradīcijas un to nozīmi, bet arī kāda rīcība ir vai nav pieļaujama, lai svētki nepārvērstos bēdīgos notikumos ar juridiskām sekām.

 

Stopiņu novada pašvaldība