Sauriešu karjerā stiprina krastus

12/07/2019

Jūnijā uzsākti Sauriešu karjera krasta stiprināšanas darbi posmā no Pludmales ielas līdz Kalnu ielai. Darbu ietvaros tiks veikta karjera krasta nostiprināšana, lai nodrošinātu virsūdeņu novadīšanu no būvobjektiem pieguļošajās teritorijās. Krastā tiks izveidots grunts uzbērums, no akmens uzbēruma izveidots enkurojums un izveidota nogāze ar akmens bērumu. Krastā tiks izbūvēta jauna aizsargbarjera, nožogojums un veikti vides labiekārtošanas darbi.

 

Stopiņu novada dome