Paziņojums par nomas tiesību izsoli

06/02/2019

Stopiņu  novada pašvaldība 2019.gada 27. februārī plkst. 11:00 rīko nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu  novadā, kadastra apzīmējums 8096 003 0585 nomas tiesību otro izsoli trīs nosacīto daļu nomnieka noteikšanai. 

Telpu nomas termiņš: 12 (divpadsmit) gadi no nomas līguma parakstīšanas dienas. 

Ar izsoles noteikumiem elektroniski iepazīties ŠEIT vai katru darba dienu no plkst. 9.30 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu novada pašvaldībā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā Juridiskajā daļā 4. kabinets. 

PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ

NOVIETOJUMS

ATZINUMS

LĪGUMA PROJEKTS