Paziņojums par izsoli pašvaldības kustamajam īpašumam

04/03/2021

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības kustamo īpašumu 291 kapitāla daļas (20,08 %) Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA) “Stopiņu kolektors”, reģistrācijas nr. 40003756303, juridiskā adrese: Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu novads, izsoles sākumcena 10000,00 euro.

Izsoles sākums – 05.04.2021., izsoles noslēgums – 05.05.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv 

Kontaktinformācija – Izpilddirektors Maksims Griščenko, telefons 67910095;  26131434.

NOTEIKUMIVĒRTĒJUMSLĪGUMS