Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam ''Krustceles'', Vālodzes, Stopiņu novads

12/07/2019

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Krustceles”, Vālodzes, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 0408 ar kopējo platību 1,01 ha.

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 49500,00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 

Izsole notiks 2019. gada 19. jūlijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem klātienē iepazīties var katru darba dienu no plkst. 10:00 – 13.00; 14:00 – 17.00, piektdienās līdz 15:00 Stopiņu  novada domē Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā.

IZSOLES NOTEIKUMIINFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMU UN ATRAŠANĀS VIETA


Lai redzētu lielāku, uzklikšķiniet uz attēla.