Paziņojums par izsoli

08/06/2018

Stopiņu  novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu –dzīvokli Institūta iela 36-4, Ulbroka, Stopiņu  novads, kas sastāv no četrām istabām ar kopējo platību 89,8 m2 un atrodas 103. sērijas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā.  

Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 250.00 EUR. 

Izsole notiks 2018.gada 17. jūlijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada pašvaldībā Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 9.30 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:30 Juridiskajā daļā, vai Stopiņu  novada domes mājas lapā (www.stopini.lv.

Izsolāmās mantas vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.

Izsoles noteikumi.

Atrašanās vieta.

Fotoattēli.