Paziņojums par izsolēm

02/11/2018

Stopiņu  novada pašvaldība nodod atsavināšanai:

1. Nekustamo īpašumu – Kaudzīšu iela 22, Rumbula, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 007 0366 ar kopējo platību 0,4 ha un angāra ar kopējo platību 327,6 m2, (kadastra apzīmējums 8096 007 0099 010).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 79500.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4. decembrī, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

2. Stopiņu novada pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Stopiņu kolektors” 291 kapitāla daļas.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 29000.00 EUR, izsoles solis 100.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4.decembrī, plkst.11:00, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

3. Nekustamo īpašumu –“Dārzi Mežrozīte”, Dreiliņos, Stopiņu  novads, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8096 002 0186 ar kopējo platību 2,7123 ha. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 55000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2018.gada 4. decembrī, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMI

PAPILDINFORMĀCIJA (1)

PAPILDINFORMĀCIJA (2)

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem klātienē un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Stopiņu novada domē Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, darba dienās no 10.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdienās līdz 15:00, Juridiskajā daļā.

Izsolāmās mantas apskates vietu un laiku lūdzu saskaņot iepriekš Juridiskajā daļā vai pa telefonu 67910562.