• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Paziņojumi par elektroniskajām izsolēm pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, izsoļu sākums 8.jūnijā

Paziņojumi par elektroniskajām izsolēm pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, izsoļu sākums 8.jūnijā

27/05/2020

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus:

  1. Granīta ielā 13D, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0091, platība 2,42 ha. Izsoles sākumcena EUR 67200.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6720.00.
  2. Granīta ielā 13E, Rumbulā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 007 0242, platība 1.96 ha. Izsoles sākumcena EUR 61300.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 6150.00.
  3. Parka ielā 30, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1148, platība 0.3474 ha. Izsoles sākumcena EUR 50000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5000.00.
  4. Dārza ielā 17, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 004 0744, platība 1,31 ha. Izsoles sākumcena EUR 45000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 4500.00.

Ar IZSOĻU NOTEIKUMIEM un CITU DOKUMENTĀCIJU var iepazīties šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/izsoles

Izsoles sākums – 08.06.2020., izsoles noslēgums – 08.07.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 08.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.