• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Paziņojumi par elektroniskajām izsolēm pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, izsoļu sākums 10.jūnijā

Paziņojumi par elektroniskajām izsolēm pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, izsoļu sākums 10.jūnijā

27/05/2020

Stopiņu novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē, ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamos īpašumus: 

  1. "Jaunspriguļi", Rumbula, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 009 0136, platība 1,69 ha. Izsoles sākumcena EUR 55000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 5500.00.
  2. "Vecspriguļi", Rumbula, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 009 0135, platība 1,93 ha. Izsoles sākumcena EUR 70000.00. Izsoles solis - EUR 500.00. Nodrošinājums – EUR 7000.00.
  3. Acones ielā 2a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, ar kadastra Nr. 8096 003 1492 zemes platība 0,7067 ha un 3 (trīs) būves.  Izsoles sākumcena EUR 212000.00. Izsoles solis - EUR 1000.00. Nodrošinājums – EUR 21200.00.

Ar IZSOĻU NOTEIKUMIEM un CITU DOKUMENTĀCIJU var iepazīties šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/izsoles

Izsoles sākums – 10.06.2020., izsoles noslēgums – 10.07.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa:  līdz 08.08.2020.atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas Stopiņu pašvaldības norēķinu kontā AS "SEB banka" Nr.LV79UNLA0033300130908.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1

Saskaņot objekta apskates laiku var Stopiņu novada pašvaldībā, tālrunis uzziņām Ainārs Vaičulens 67910771; 28711252.