• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Pašvaldības palīdzību bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā varēs saņemt visi pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi

Pašvaldības palīdzību bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā varēs saņemt visi pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi

22/04/2020

Stopiņu novada domes sēdē 9.aprīlī tika pieņemts lēmums paplašināt pašvaldības palīdzības saņēmēju loku bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā, pieņemot saistošo noteikumu grozījumus.

Pašvaldības palīdzību bērnu ēdināšanai varēs saņemt bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ja BĒRNS saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju NEAPMEKLĒ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI vai VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDI pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvei.

No 14.aprīļa siltu pusdienu piegādi dzīvesvietā vecāki var pieteikt arī pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņiem, kuri neapmeklē PII un kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, no noteiktām sociālajām grupām: 1) trūcīgo ģimeņu bērniem; 2) maznodrošinātu ģimeņu bērniem; 3) audžuģimenēs ievietotiem bērniem; 4) aizbildnībā esošajiem bērniem; 5) bērniem ar invaliditāti; 6) ar celiakiju slimiem bērniem; 7) daudzbērnu ģimeņu bērniem. Šo sociālo grupu bērni var saņemt siltas brīvpusdienas un pašvaldības palīdzību 15 EUR mēnesī.  

Pašvaldības palīdzība bērnu ēdināšanai tiek piešķirta šādā apmērā:

1) EUR 30 mēnesī, ja bērns ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, daudzbērnu ģimenes, persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slims bērns, kuram nav noteikta invaliditāte, aizbildnībā esošs bērns, audžuģimenē ievietots bērns vai bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ja bērni nav pieteikušies brīvpusdienu piegādei dzīvesvietā;

2) EUR 15 mēnesī, ja bērns atbilst kādai no iepriekšējā punktā minētajām mērķa grupām un bērns saņem Stopiņu novada domes nodrošināto pusdienu piegādi. Tas nozīmē, ka bērni, kuri šobrīd ir pieteikušies brīvpusdienu piegādei, saņems arī pašvaldības palīdzību - 15 EUR mēnesī;

3) EUR 20 mēnesī, ja bērns neatbilst nevienai no iepriekš minētajām mērķa grupām, kas nozīmē, ka pabalstam var pieteikties visi pārējie pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības palīdzība tiek piešķirta sākot no 2020.gada 15.aprīļa līdz attālinātā izglītības procesa atcelšanai vai mācību gada beigām.

Ja ir nepieciešama pašvaldības palīdzība, vienam no bērna vecākiem vai pārstāvjiem jāiesniedz Sociālajam dienestam adresēts iesniegums norādot bērna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādes nosaukumu un  klasi vai grupu, kurā bērns mācās, vecāka vai likumīgā pārstāvja tālruņa numuru un bankas konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts.

Iesnieguma veidlapa pašvaldības palīdzības saņemšanai bērnu ēdināšanai pieejama ŠEIT.

Iesnieguma veidlapa brīvpusdienu piegādei PII audzēkņiem pieejama ŠEIT.

Iesniegumu var iesniegt:

  • izmantojot e-pakalpojumu Iesniegums iestādei portālā www.latvija.lv, pielikumā pievienojot aizpildītu veidlapu,
  • vai aizpildot veidlapu un nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@stopini.lv , 
  • vai aizpildītu veidlapu iesniedzot klātienē Stopiņu novada domē darba laikā, ievietojot kastītē IESNIEGUMIEM 1.stāvā.

Jautājumu gadījumā jāsazinās ar Sociālo dienestu pa tālruņiem 67910792; 26644134, e-pasts: socialais.dienests@stopini.lv .

(15.04.2020.)