Pašvaldība pārdod atklātā izsolē vairākus nekustamos īpašumus

26/06/2019

Stopiņu novada pašvaldība nodod atsavināšanai:  

1.  Nekustamo īpašumu ”Lejasapsītes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0092 ar kopējo platību 8,33  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija un dabas un apstādījumu teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 350000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO

2. Nekustamo īpašumu “Kalnapsītes”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 005 0509 ar kopējo platību 5,99 ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  savrupmāju apbūves teritorija(95%) un dabas un apstādījumu teritorija (5%).
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 240000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.10:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO

3. Nekustamo īpašumu Parka iela 30, Ulbrokā, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 003 1148 ar kopējo platību 0,3474  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorija.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 50000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:30, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO

4. Nekustamo īpašumu “Pašvaldības mežs Rumbulā”, Stopiņu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 009 0057  ar kopējo platību 2,95  ha platībā ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Rūpnieciskās apbūves teritorijā. 
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 20000.00 EUR, izsoles solis 500.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst. 12:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO

5. Nekustamo īpašumu ”Lielskultes”, Stopiņu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, ar kadastra numuru 8096 002 0520 ar kopējo platību 1,8  ha ar plānoto (atļauto) izmantošana mērķi-  Publisko iestāžu apbūves teritorijā.
Atsavināšanas veids: mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Sākumcena: 100000.00 EUR, izsoles solis 1000.00 EUR. 
Izsole notiks 2019.gada 28. jūnijā, plkst.11:00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā. 

IZSOLES NOTEIKUMIATRAŠANĀS VIETAFOTO

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties klātienē var katru darba dienu no plkst. 10:00-13.00/14:00-17.00, piektdienās līdz plkst.15:00 Stopiņu novada domē, Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā.