• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Pārtikas pakas attālinātā mācību procesa laikā varēs saņemt skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi

Pārtikas pakas attālinātā mācību procesa laikā varēs saņemt skolēni un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi

20/11/2020

Laikā, kad izglītības ieguves procesu sakarā ar Covid-19 izplatību Stopiņu novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādes īsteno daļēji attālināti, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nosacījumus par attālinātā izglītības procesa noteikšanu, saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu , kas nosaka, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, un sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai, Stopiņu novada dome 2020.gada 11.novembra sēdē pieņēma lēmumu sniegt ēdināšanas atbalstu izglītojamajam pārtikas pakas veidā – 1,42 euro apmērā par vienu mācību dienu.

No 2020.gada 9.novembra attālinātā izglītības procesa laikā, un līdz attālinātā izglītības procesa atcelšanai vai mācību gada beigām, tiks nodrošināta pārtikas paku izsniegšana Ulbrokas vidusskolā, Stopiņu pamatskolā un Upesleju sākumskolā.  Lai pieteiktos pārtikas paku saņemšanai, skolēnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem izglītības iestādē ir jāiesniedz iesniegums.

No 09.11.2020. pārtikas pakas saņems arī tie Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēti sociālo grupu skolēni (trūcīgo ģimeņu skolēni, maznodrošinātu ģimeņu skolēni, daudzbērnu ģimeņu skolēni, aizbildnībā esošie skolēni, personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem-skolēni, ar celiakiju slimi skolēni, personas pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas – skolēni), kuri izglītību apgūst citu pašvaldību izglītības iestādēs, attālinātā izglītības procesa laikā, līdz attālinātā izglītības procesa atcelšanai vai mācību gada beigām, un izglītības iestādes, kurās šie skolēni mācās nenodrošina ēdināšanas atbalsta sniegšanu, ko apliecina iestādes izsniegta izziņa.  Lai saņemtu pārtikas pakas, skolēnu vecākiem ir jāiesniedz iesniegums Stopiņu novada Sociālajā dienestā. Pārtikas paku izsniegšanu organizēs Stopiņu novada Sociālais dienests.

Ja kādai no Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādes grupām ir lēmums ievērot izolāciju un ir slēgtas grupas, ēdināšanas atbalsts izglītojamajam tiek piešķirts pārtikas pakas veidā – 1,70 euro apmērā par vienu mācību dienu. Lai saņemtu pārtikas paku, vecākiem jāiesniedz iesniegums pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”, PII grupās Upesleju sākumskolā un PII grupās Stopiņu pamatskolā, kas arī organizēs pārtikas paku izsniegšanu.

Pārtikas paku provizoriskais sastāvs tiks komplektēts, ņemot vērā MK noteikumus Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

Visa informācija ir pieejama izglītības iestāžu mājaslapās vai sazinoties ar izglītības iestādēm.

 

Pamatojums: Stopiņu novada domes 11.11.2020. sēdes lēmums, prot.nr.96, p.4.4., p.4.5., p.4.6.