Pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš uz 15.augustu

16/02/2021

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos Covid-19 ierobežojumus un ar mērķi noteikt atbalstu nodokļu maksātājiem Covid-19 izplatības laikā, pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5. pantu, kas nosaka, ka pašvaldībām 2020. un 2021. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku attiecīgā taksācijas gada ietvaros, 2021. gada 10. februāra Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu, kas iestājas 2021.gada 31.martā un  2021. gada 15.maijā uz 2021.gada 15.augustu.

Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda.

 

Informācija sagatavota saskaņā ar 10.02.2021., Stopiņu novada domes sēdes protokolu nr.103, p. 4.10.